FR NL

Citaten

« Daden »

De daden die we dag na dag achter ons laten, verlaten ons nooit: ze blijven ons achtervolgen als een schaduw.

La Fausse Route (1907)

« Geluk »

Geluk en ongeluk liggen soms zo dicht bij elkaar dat ze niet onderscheiden kunnen worden. Als een slinger pendelt ons hart altijd tussen beide.

Ancholie
Contes Persans (1928)

« Gerecht »

De vrees voor het gerecht is de grondslag van veiligheid. Want als je je tot het gerecht wendt, vraag je aan de anderen om je zaakjes op te lossen. Het is de zekerste weg om ze nog ingewikkelder te maken, om je nog meer ongemakken op de hals te halen en zelfs om onverwachte problemen te doen ontstaan.

Dernières Fumées
(1937)

« Geweten »

Wie volgens zijn geweten handelt, kan zich vergissen, maar die vergissing is het enige wat hem verweten kan worden.

Dernières Fumées
(1937)

« Hypocrisie »

Het menselijk gelaat is een masker. Je mag het nooit afrukken. Als je alles zag wat erachter zit, in het gebeente, in het bloed, in de weerzinwekkende ziel, zou je verstijven van angst. Gelukkig dat er maskers en leugens bestaan!

Tamerlan
(1938)

« Ironie »

Besef dat ironie de grootse bron van troost is. Help haar de hartenpijn te verteren die sluimert in ons hart zoals in dat van alle mensen.

Préface aux Contes Persans
(1928)

« Ironie »

Niets is zo onaangenaam als ironie. Die van een dode is nog de ergste.

Une Tête Coupée
Contes Persans (1928)

« Overspel »

Vrouwen die hun man bedriegen, zijn pas echt gelukkig wanneer hij dit vermoedt en in stilte lijdt. Overspel van een vrouw is daarom erger dan van een man omdat het altijd hartenpijn veroorzaakt, terwijl een man zijn vrouw in het geheim bedriegt en er alles aan doet opdat ze niets te weten komt.

Ali Kalé
Contes Persans (1928)

« Vrouwen »

De liefde van een vrouw voor een man lijkt soms op haat.

Tamerlan
(1938)

« Werkelijkheid »

Hoop is een leugen, mijn zoon, die ons verwijdert van de werkelijkheid. Toch is het met haar dat we moeten leven, hoe hard ze ook is.

Tamerlan
(1938)

« Wijsheid »

De tegenslagen die het lot ons brengt, verruimen ons begripsvermogen, ze geven alles een plaats, ze brengen ons wijsheid in plaats van gelukzaligheid, levensblijheid in plaats van liefde, welwillendheid in plaats van vriendschap. Soms is er maar weinig nodig om daartoe te komen.

Une Tête Coupée
Contes Persans (1928)

« Wijsheid »

De echte wijsheid is als je geen rekening houdt met wat de anderen denken en genoegen neemt met je eigen gevoelens, maar het is een lange weg.

Dernières Fumées
(1937)

« Wijsheid »

Wijsheid zijn de tranen van de geest. Het is de spijt die gist en ideeën doet ontspruiten.

Tamerlan
(1938)